Spored 12. sezone (2022)

Nedelja, 13. marca 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
PLES Z VERSAJSKIH ODROV
Spored: Lully, Rebel, Lambert, Morel
Ansambel musica cubicularis in Mojca Gal (baročna violina, baročni ples)


Ponedeljek, 16. maja 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
HE PUELLE REGIE
Glasbene sledi ženskih samostanov na Slovenskem

Vokalni ansambel: Ana Kodelja, Christina Thaler, Barbara Tišler, Tanja Vogrin
Katarina Šter (glas, glasbeno vodstvo)


Petek, 24. junija 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
KONCERTI IZ PTUJSKE ZBIRKE
Z izvirnimi orglami Janeza Frančiška Janečka (1748)

Ansambel musica cubicularis


Petek, 16. septembra 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
JURIJ SLATKONJA IN DUNAJSKA DVORNA KAPELA
Spored: Slatkonja, Hofheimer, Isaac, Senfl
Ansambel musica cubicularis


Ponedeljek, 24. oktobra 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
ZVONOVI, LABIRINT IN LESTVICA
Spored: Marin Marais
Ansambel musica cubicularis ter Alice Julien-Laferrière (baročna violina) in Taja Meznarič (baročna prečna flavta)


Ponedeljek, 21. novembra 2022, ob 20.00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
TOMASO ALBINONI: VESPETTA E PIMPINONE
Komični intermezzo, ki so ga leta 1740 verjetno poslušali v Ljubljani

Ansambel musica cubicularis s solisti


Več informacij:
tel. 01 470 6 219 (Klemen Grabnar)
e-pošta: muz_inst@zrc-sazu.si